flaga flaga flaga
Szkolenie dla pracowników naukowych i nauczycieli Stosunki międzynarodowe

Oferta

Wyższa Szkoła Finansów   i Zarządzania w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniach mających na celu zwiększenie poziomu teoretycznego i praktycznego przygotowania studentów, doktorantów, naukowców  i nauczycieli oraz zapewnienie wymiany informacji i poszerzenie kontaktów naukowych. Proponowane szkolenia odpowiadają wymogom określonym w PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA WYKŁADOWCÓW I KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH wydanych zarządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy w dniu 24 stycznia 2013 roku Nr 48.

O uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych  prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 261 Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów wyższych i podyplomowych  na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Psychologii, Wydziale Zarządzania i Finansów, Wydziale Nauk Społecznych.


 Odpis z rejestru  Władze uczelni  Kalendarium  Vizja.pl

Organizacja szkoleń

Szkolenia są prowadzone w języku polskim z udziałem tłumacza języka ukraińskiego.

Każde szkolenie składa się z trzech etapów.

Program szkoleń

Temat szkolenia: Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych

 

Temat 1: Organizacje międzynarodowe, w tym istota i specyfikacja organizacji międzynarodowych, geneza i rozwój organizacji międzynarodowych, klasyfikacja organizacji międzynarodowych, ONZ (5 godz. - prof. Zenon Ślusarczyk)

 • Istota i specyfika organizacji międzynarodowych
 • Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych
 • Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
 • ONZ – geneza, cele i zasady, struktura i problemy reformy ONZ

 

Temat 2. Unia Europejska, w tym: międzynarodowe atrybuty UE, role międzynarodowe UE, zakres podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i czasowy UE, system instytucjonalno prawny UE (5 godz. - prof. Zenon Ślusarczyk)

 • Międzynarodowe atrybuty i role Unii Europejskiej
 • Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej – zakres podmiotowy, przedmiotowy, czasowy i terytorialny
 • System instytucjonalno-prawny UE – prawo pierwotne, prawo wtórne, klasyfikacja instytucji i organów UE

 

Temat 3: Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych – służba dyplomatyczna i konsularna, reżimy międzynarodowe, regiony i regionalizm w stosunkach międzynarodowych  ( 10 godz. – dr hab. Piotr Solarz)

 • Służba dyplomatyczna o konsularna – pojęcie dyplomacji, formy i funkcje dyplomacji, organy państwa ds. stosunków międzynarodowych, przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne
 • Reżimy międzynarodowe – istota , specyfika i funkcjonowanie
 • Regiony i regionalizm w stosunkach międzynarodowych – pojęcie: regionu i regionalizmu, klasyfikacja i pozycja prawna

 

Temat 4: Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych – bezpieczeństwo międzynarodowe, spory i konflikty międzynarodowe, prawa człowieka, problemy ekologiczne  (10 godz. - prof. dr hab. Wojciech Michalak)

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe – istota, zagrożenia i działania na rzecz bezpieczeństwa, walka z terroryzmem
 • Spory i konflikty międzynarodowe – istota i typologia oraz dynamika sporów i konfliktów międzynarodowych
 • Problemy ekologiczne –zagrożenia oraz podmioty i instrumenty międzynarodowej polityki ekologicznej
 • Prawa człowieka – pojęcie i geneza i ewolucja ochrony praw człowieka

 

Temat 5: Nowożytna myśl polityczna – węzłowe problemy i kierunki (10 godz. - dr Anna Makuch)

 • Konserwatyzm i kontrrewolucjonizm (E. Burke, J.de Maistre)
 • Pojęcie wolności w liberalizmie – J.S.Mill, A. de Tocqueville, F. Hayek, I.Berlin
 • Wczesne nurty socjalistyczne, doktryna i filozofia K. Marksa
 • Dwudziestowieczny konserwatyzm, liberalizm i libertarianizm (neokonserwatyzm, M.Oakeshott, I. Berlin, A. Rand, R. Nozick)
 • Doktryna totalitaryzmów – państwa stanu wyjątkowego: Rosja, Niemcy, Włochy
 • Katolicka nauka społeczna – zarys problematyki (wolność, własność, gospodarka).

Sylwetki wykładowców

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po zrealizowaniu 120 godzin szkoleń (I-II-III ETAP) uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty  ukończenia szkolenia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Koszt szkolenia

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 1750,00 PLN. Cena obejmuje udział w 5-dniowym stacjonarnym szkoleniu, dostęp do bazy z materiałami i pomocami dydaktycznymi oraz test zaliczeniowy.
Obywatele Ukrainy uzyskują rabat w wysokości 500 PLN – całkowity koszt szkolenia wyniesie wówczas 1250 PLN.

Zakwaterowanie

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w znalezieniu zakwaterowania w Warszawie prosimy o kontakt z  p. Oleną Januszewską :

Email: olena.januszewska@vizja.pl

Nr telefonu: +48 787086254

Informujemy, że na terenie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie funkcjonuje bufet, w którym można wykupić wyżywienia.

 

Masz pytanie?
Same cyfry, bez spacji lub kresek

ul. Pawia 55, Warszawa
Miejsce warsztatów

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

Kontakt do organizatora

Natalia Bocheńska
Adres e-mail: kursyszkoleniowe@vizja.pl
Nr telefonu: +48 538074952

Olena Januszewska
Adres e-mail: olena.januszewska@vizja.pl
Nr telefonu: +48 787086254

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.